เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BS 212 Multimedia Systems for Business (Section1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

winai Bangkhomned

Maejo University

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการนำสื่อหลายสื่อมาใช้งานพร้อมกัน เพื่อช่วยสร้างงานทั้งทางด้านการศึกษา และทางธุรกิจ พื้นฐานเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยระบบดิจิตอล กระบวนการในการนำสื่อมาเรียบเรียงใหม่ โดยใช้ระบบสื่อประสม การสร้างผลงานโดยใช้เสียงที่เป็นดิจิตอล ไฮเปอร์เท็กซ์ วีดิทัศน์ และภาพนิ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบนระบบคอมพิวเตอร์ การรวมกันของภาพ เสียง และข้อความในระบบดิจิตอล ทั้งในตัวอย่างผลงานระบบสื่อประสมที่นำเสนอบนซีดีรอมและอินเทอร์เน็ต