homePhysics I
person
Physics I

ผู้สอน
person
อาจารย์ สุรพงศ์ วงษ์เลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physics I

หมายเลขของวิชา (Class ID)
179

สถานศึกษา
Paragon

คำอธิบายวิชา

 เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)