ประถมศึกษาปีที่4


ผู้สอน
โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่4

Class ID
1790

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
คำอธิบายวิชา

เนื้อหาทั่วไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)