การบัญชีต้นทุน 2 ปวส1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

Process cost , STD.cost