การ Retouch ภาพคนอ้วนเป็นคนผอม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโยธินบำรุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3