สัปดาห์ที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในสัปดาห์นี้นักเรียนที่ได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการรีทัชภาพเฉพาะจุด