สัปดาห์ที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ในสัปดาห์นี้นักเรียนที่ได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการรีทัชภาพเฉพาะจุด