ผู้สอน
เอกนรี สามสี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตตัวน้อยๆ (Math)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17909

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนคิดถึงวิทยา เปิดสอนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจในคณิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รักในวิธีการคิดลัดและรวดเร็ว สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต