ผู้สอน
ฐิตินันท์ ปิ่นแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การหา ห.ร.ม. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17913

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ การแก้ปัญหาโดยใช้ ห.ร.ม.