การส่งเสริมการขาย


ผู้สอน
วีระนุช มองอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การส่งเสริมการขาย

Class ID
17916

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
คำอธิบายวิชา

อ.วีระนุช มองอินทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)