ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/1
ผู้สอน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17940

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.