ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17941

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2