การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การฟื้นฟูสภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ปีการศึกษา 2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17943

สถานศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ปีที 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.