ผู้สอน
ถาวรินทร์ คงมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ทั่วไป-56


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17954

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการนำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน