การบัญชีชั้นสูง1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ การขายตามสัญญาผ่อนชำระ การฝากขาย