วิชาสุขศึกษา
ผู้สอน

จินตนา ช่วยสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17974

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และชนิดของยาเสพติดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.