งานเกษตร
ผู้สอน

สิริพร ศิริปุญโญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
งานเกษตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17976

สถานศึกษา
โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการลงมือปฏิบัติและทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.