ผู้สอน
อาทิมา สุวรรณพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17977

สถานศึกษา

โรงเรียนตันติวัตร


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ผู้เรียนได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของดินและสามารถแยกประเภทของดินรวมถึงสมบัติของดินได้