ป.5

จุไรรัตน์ บัวบาน

โรงเรียนตันติวัตร

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกรับประทานอาหารหลักห้าหมู่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์