มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

                                   ห้องเรียนออนไลน์นี้เป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในการเรียนรู้รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ สามมิติ ด้วยโปรแกรม ProENGINEER