การจัดระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล
ผู้สอน

เพ็ญนภา อ่อนเกลี้ยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17984

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย การให้รหัสโรค ดัชนีโรค และเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.