เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กุลฤดี ทองตรีพันธ์

โรงเรียนตันติวัตร

1.นักเรียนสามารถบอกลักษณะรูปร่างของแม่เหล็กได้

2.นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของแม่เหล้กได้