ผู้สอน
ไพโรจน์ นวลนุ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สหกิจศึกษา ดร.ไพโรจน์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17997

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สหกิจศึกษา ดร.ไพโรจน์