ผู้สอน
ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18008

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสะแกงาม


คำอธิบายชั้นเรียน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน คณิตศาสตร์