ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ผู้สอน

นาย ปิยะวุฒิ พรมประดิษฐ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1801

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาพิเศษ (สร้างเสริมโลกทัศน์และฝึกประสบการณ์สัมมากสิกิจ เพื่อชุมชนพอเพียงและสันติสุข) ชั้น ป.๑-๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.