ผู้สอน
นาย บุญฤทธิ์ หนูปลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3/2 [สถิติ]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18011

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ