เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การจำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ พิจารณาจากลักษณะและความสัมพันธ์ของด้านและมุม การสร้าง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจใช้ไม้ฉากหรือโปรแทรกเตอร์สร้าง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตร ความกว้างคูณความยาว ส่วนความยาวรอบรูปให้นำความยาวของด้านทั้งสี่ด้านมาบวกกัน การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถทำได้หลายวิธี แต่ควรเลือกวิธีแก้ปัญหา ที่เหมาะสม