วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 2

ณธพร บุญปก

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูณธพร บุญปก