เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณธพร บุญปก

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)

ในชั้นเรียนนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูณธพร บุญปก