เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทที่10

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โจทย์

1.ลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำแนกตามวัตถุที่ถูกกระทำมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง

2.การหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตคืออะไร

3.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 5 มีกี่องค์ประกอบความผิด อะไรบ้าง

4.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 9 มีองค์ประกอบความผิดกี่องค์ประกอบอะไรบ้าง

5.นายคานใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ cs5 ตัดต่อภาพหน้าและรูปร่างนางเอกชื่อดังให้เป็นรูปเปลือยแล้วบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไว้ดูเองนายคานมีความผิดหรือไม่เพราะเหตุใด