ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18046

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ