เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ruchisaya bunmi

โรงเรียนวัดสระแก้ว

หลักการสร้างชิ้นงานจะต้องอาศัยการวางแผนและการออกแบบชิ้นงานก่อนลงมือปฏิบัติจริง โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น