การเริ่มต้นใช้งาน Windows Office PowerPoint 2010

คำอธิบายชั้นเรียน

http://www.krui3.com/content/8031