การเริ่มต้นใช้งาน Windows Office PowerPoint 2010
ผู้สอน

wanlada pook

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเริ่มต้นใช้งาน Windows Office PowerPoint 2010

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18059

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องช้าง

คำอธิบายชั้นเรียน

http://www.krui3.com/content/8031


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.