กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผู้สอน

ศุภชัย ยิ้มแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18062

สถานศึกษา
มหาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  1. สาระที่ ๑ จำนวนและการดำเนินการ
  2. สาระที่ ๒ การวัด
  3. สาระที่ ๓ เรขาคณิต
  4. สาระที่ ๔ พีชคณิต
  5. สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
  6. สาระที่ ๖ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.