ผู้สอน
วรรณิศา ชูประสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18066

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ราบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร