ผู้สอน
ธีรกร จอนเจิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18070

สถานศึกษา

โรงเรียนตากใบ


คำอธิบายชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต เวลา 2 ชั่วโมง

การใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ การใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วโลก เว็บไซต์ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตมีจำนวนมากมายมหาศาล ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจึงต้องมีซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าว ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่สื่อสารระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับข้อมูลที่จัดเก็บบนอินเทอร์เน็ตเรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์