Hardware และหลักการทำงานของ Hardware

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ส่วนประกอบ การติดตั้ง และหลักการทำงานของ Hardware