ผู้สอน
นายเทอดเกียรติ แก้วมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18077

สถานศึกษา

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์