วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะ