ผู้สอน
วันดี วิทยาเวทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18085

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองห้างพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะ