วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (ง21201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะ