ผู้สอน
อานันทชัย กุลณดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ (ง 23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูอานันทชัย ภาคเรียนที่ 2/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18092

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองห้างพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ (ง 23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูอานันทชัย ภาคเรียนที่ 2/2558