เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร และสามารถแบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกตามขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายนั้นตั้งอยู่และลักษณะการใช้งาน