เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครื่องมือต่างๆ ของ Photoshop ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในโปรมแกรม Photoshop