ภาษาอังกฤษ ม. 1


ผู้สอน
นาย นพณัฐ พงษ์วัน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ม. 1

รหัสวิชา
1810

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้น ม. 1 ครับ แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนเก่งได้ด้วยตัวเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books