homeภาษาอังกฤษ ม. 1
person
ภาษาอังกฤษ ม. 1

ผู้สอน
นาย นพณัฐ พงษ์วัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ม. 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1810

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้น ม. 1 ครับ แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนเก่งได้ด้วยตัวเอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)