homeภาษาอังกฤษ ม. 1
personperson_add
ภาษาอังกฤษ ม. 1

ผู้สอน
person
นาย นพณัฐ พงษ์วัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ม. 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1810

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้น ม. 1 ครับ แหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนเก่งได้ด้วยตัวเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)