ผู้สอน
หนึ่งฤทัย ชัยวิชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1….เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18105

สถานศึกษา

โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน
  • ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/2อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  • จุดประสงค์การเรียนรู้

1.) บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

2.) บอกหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้