เงิน ป.4
ผู้สอน

ภาวิณี สระแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เงิน ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18106

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

เมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงิน และเขียนบันทึกรายรับรายจ่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.