ผู้สอน
เกษรา วนโชติตระกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Microsoft excel 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18107

สถานศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Excel