Sci m.2

ผู้สอน
นาย สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Sci m.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1812

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)