เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความหมายของเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เศษส่วน คือความสัมพันธ์ตามสัดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมด เศษส่วนประกอบด้วยตัวเศษ (numerator) หมายถึงจำนวนชิ้นส่วนของวัตถุที่มี และตัวส่วน (denominator) หมายถึงจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดของวัตถุนั้น