เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รูปเรขาคณิตสองมิติ ชั้นป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นการฝึกการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชั้นเรียนในอนาคต สามารถนำชั้นเรียนที่เราสร้าง ไปจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียนในอนาคต