รูปเรขาคณิตสองมิติ ชั้นป.1
ผู้สอน

น.ส.นูรีน มัสแหละ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รูปเรขาคณิตสองมิติ ชั้นป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18129

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารจัดการชั้นเรียน เป็นการฝึกการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้จริงกับชั้นเรียนในอนาคต สามารถนำชั้นเรียนที่เราสร้าง ไปจัดการความรู้ให้แก่ผู้เรียนในอนาคต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.