ผู้สอน
วีระวัฒน์ เกียรติสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบจำนวนจริง ม.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18131

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเรื่องระบบจำนวนจริง สมบัติของระบบจำนวนจริง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์และการแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์