ม.4 หัตถกรรมจากใบตาล(osop)


ผู้สอน
นาง ละม้ายมาศ อินทุกร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4 หัตถกรรมจากใบตาล(osop)

รหัสวิชา
1814

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

คำอธิบายวิชา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์(OSOP)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books